ติดต่อ - สอบถาม

 

ที่ตั้งสำนักงาน

                อาคาร 1 ชั้น 15 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

                Tel. 02 205 3577 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกฎหมายและคดี

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

1. กองกฎหมาย โทร 0-2205-3659

2. กองคดีอาญา ฏทร 0-2205-3453

3. กองคดีปกครองและคดีแพ่ง โทร 0-2205-3557

4. กองคดีอุทธรณ์และฎีกา โทร 0-2205-2126

5. สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน โทร 0-2431-3210

 

แผนที่ตั้งสำนักงาน